Jdi na obsah Jdi na menu

16. 9.

16. 9. 2020

ČJ

- dělení hlásek, rozklad slova na slabiky, věta se skládá ze slov, začátek věty, konec věty, délka slabik, skupina slabik dě, tě, ně, bě , pě, mě, vě,

- psaní u, ů, ú

Dlouhé ú máš na začátku,

nezapomeň napsat čárku.

Dlouhé ů máš uprostřed,

napiš kroužek a to hned!

- párové hlásky na konci a uprostřed slov (p x b, t x d, s x z, f x v, ch x h)

- psaní i/y po tvrdých a měkkých souhláskách

M sčítání a odčítání o 100, násobení  dělení

G - geometrické tvary x geometrická tělesa, druhy čar (rovné, lomené, atd.), přímky, úsečky

https://www.youtube.com/watch?v=U0Sb5rQBoc8

Prvouka - školní řád, třídní pravidla, chování, Místo, kde žijeme - naše vlast, sousední státy, symboly, památky, Praha, kraje, rozdíl mezi městem a vesnicí, orientace v přírodě, orientace na mapě, atd.